Giải đáp pháp luật
Trang chủ / Pháp luật / Giải đáp pháp luật
Hỏi - Đáp về hoạt động dịch vụ việc làm
04:42 PM 22/10/2019
(LĐXH) - Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các qui định của Nhà nước và hoạt động dịch vụ việc làm, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH) thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi: Gia đình tôi được thôn yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân và tình trạng việc làm. Xin hỏi những văn bản liên quan, quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của gia đình tôi?
Nguyễn Quốc Minh (Tiền Giang)

Trả lời: Việc quản lý, thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp thông tin thị trường lao động được quy định tại Khoản 2, Điều 24; Điều 25; Điều 26 của Luật Việc làm:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thu thập và công bố các thông tin thị trường lao động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động; xây dựng mạng thông tin và cơ sở dữ liệu thị trường lao động.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Việc làm.
- Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách nhiệm cung cấp chính xác và kịp thời thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi cần tìm thông tin tuyển dụng đáng tin cậy ở đâu? Tôi muốn được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm qua Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trình tự, thủ tục như thế nào?
Phan Vũ Anh (Hà Nội)
Trả lời: Bạn có thể tìm thông tin tuyển dụng:
- Thông qua các Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc;
- Thông qua các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. trong đó có các Trung tâm dịch vụ việc làm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
- Thông tin tuyển dụng trực tiếp tại các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng;
- Thông qua các chuyên mục việc làm trên các báo (Lao động, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ…);
- Qua các website điện tử: www.vieclamvietnam.gov.vn, www.doe.gov.vn...;
- Qua các ứng dụng di động, siêu thị việc làm;
- Các cơ sở Đoàn – Hội; cán bộ Đoàn phường, xã, Đoàn trường mà bạn đang sinh hoạt hoặc bạn biết. Theo Điều 5 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm bao gồm:
- Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm).
- Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.
- Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động.
- Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động”./.

 

TAG: Hỏi - Đáp hoạt động dịch vụ việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm bao
Tin khác
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp