Giải đáp pháp luật
Trang chủ / Pháp luật / Giải đáp pháp luật
Hỏi - Đáp về các quy định của pháp luật lao động liên quan đến thỏa ước lao động tập thể
03:57 PM 09/12/2019
(LĐXH)- Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản về các quy định của pháp luật lao động về thỏa ước lao động tập thể, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, giải đáp những thắc mắc của độc giả liên quan đến lĩnh vực này.
Hỏi: Cho tôi hỏi thỏa ước lao động tập thể bắt đầu có hiệu lực từ khi nào và bao giờ thì hết hạn?

Lê Phương Lan
Huyện Đông Anh - Hà Nội

Trả lời:

Hiệu lực thỏa ước lao động tập thể được quy định như sau:
Theo Điều 76 Bộ luật Lao động 2012, thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày do các bên ghi nhận trong thỏa ước, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày ký kết.
Lưu ý: Thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định pháp luật. Trong trường hợp nội dung của thỏa ước trái với pháp luật thì thỏa ước đó sẽ được coi là vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà thỏa ước bị vô hiệu từng phần hoặc bị vô hiệu toàn bộ. Theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Lao động 2012 thì các trường hợp thỏa ước lao động tập thể có thể bị vô hiệu:
Thứ nhất, Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.
Thứ hai, Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;
- Người ký kết không đúng thẩm quyền;
- Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.
Thời hạn thỏa ước lao động tập thể:
- Thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên ký thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thoả ước duới 1 năm.
- Trong thời hạn 03 tháng trước ngày thoả ước lao động tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thoả ước lao động tập thể hoặc ký kết thoả ước lao động tập thể mới.
- Khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá 60 ngày.
Hỏi: Cho tôi hỏi có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể sau khi đã ký kết không?

Đỗ Xuân Dũng
Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Trả lời:
Có thể sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể.
– Trong trường hợp tự nguyện sửa đổi, bổ sung, các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong thời hạn:
+ Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn dưới 01 năm;
+ Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.
– Trường hợp bắt buộc sửa đổi, bổ sung.
Khi quy định của pháp luật thay đổi dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực.
– Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thoả ước lao động tập thể.
Hỏi: Cho tôi hỏi muốn đăng ký thỏa ước lao động tập thể thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và thực hiện trình tự, thủ tục như thế nào?

Phạm Bảo Châu
Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trả lời:

Về Hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể:
Đăng ký thỏa ước với cơ quan quản lý Nhà nước là việc làm bắt buộc để bản thỏa ước có giá trị pháp lý và doanh nghiệp có thể áp dụng trên thực tế.
Theo quy định, để thuận lợi trong việc đăng ký, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ dưới đây:
- Văn bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
- Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động (Ghi rõ số người được lấy ý kiến, số người tán thành/không tán thành, tỷ lệ và những nội dung, điều khoản không tán thành)
- Bản thỏa ước lao động tập thể
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
- Giấy ủy quyền (Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp ký kết thỏa ước).                  
Về Trình tự, thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể:
Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp được thực hiện theo Quyết định 1585/QĐ-LĐTBXH  như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên và nộp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở.
* Thời hạn nộp: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết.
* Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Bước 2: Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước có nội dung trái luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý Nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa ước vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết biết.
Trong suốt quá trình thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp không phải chịu bất kỳ khoản phí, lệ phí nào và kết quả sẽ là công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật./.
 
TAG: Hỏi đáp về thỏa ước lao động tập thể bao
Tin khác
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi - Đáp về Chính sách bảo hiểm thất nghiệp