Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
3 tháng trước
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
(LĐXH)- Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Điều phối viên quốc gia Chương trình di cư - ILO tại Việt Nam nói về việc hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài.