Dạy nghề
Trang chủ / Lao động / Dạy nghề
Hiệu quả trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Quảng Nam
09:12 AM 17/12/2018
(LĐXH) - Điểm nổi bật trong năm 2018 trong công tác Giáo dục nghề nghiệp ở Quang Nam là địa phương đã chủ động xây dựng các phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 19 của Trung ương và Chương trình số 15 của Tỉnh ủy Quảng Nam, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Trên cơ sở phương án sắp xếp được UBND tỉnh thống nhất, đã hoàn thành việc tham mưu Đề án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh...
Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
Tiếp đó, Quảng Nam tập trung đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề, tổng số tuyển mới giáo dục nghề nghiệp năm 2018 đạt 35.608 người; bao gồm: tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở GDNN là 20.408 người (cao đẳng: 1.376 người, trung cấp: 2.133 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 16.899 người), lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, làng nghề: 15.200 người, đạt 100.3 % kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến  thời điểm này đạt 58,51%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 23,83%...
Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ và đào tạo nghề theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 3577/QĐ-UBND, trong đó chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tổ chức hội nghị sơ kết, giao ban định kỳ, trực tiếp đi làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức Hội nghị tập huấn... Tổng số lao động được hỗ trợ học nghề theo Quyết định 1956 là 3.688 người (trong đó, nông nghiệp: 2.639 người, phi nông nghiệp: 1.049 người); tổng số lao dộng được hỗ trợ học nghề theo Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động của tỉnh là 1.111 người, nâng tổng số lao động được hỗ trợ học nghề theo cơ chế từ khi triển khai thực hiện đến nay là 2.665 người.
Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động; tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Tổ chức thành công Hội nghị tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2018 gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Hội thảo đào tạo lao động cung ứng cho các doanh nghiệp du lịch. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh thực hiện phân luồng đào tạo, đảm bảo tỷ lệ hợp lý học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên: thẩm tra đề án thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, cấp giấy chứng nhận hoạt động GDNN, cho phép tổ chức các khóa đào tạo dưới 03 tháng có sử dụng ngân sách nhà nước, xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, tổng hợp báo cáo định kỳ; phát triển hệ thống cơ sở dạy nghề; chỉ đạo, kiểm tra và giám sát công tác tuyển sinh, đào tạo và thi tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đợt xuất...
 NHB
TAG: Dạy nghề ; Quảng Nam bao
Tin khác
TP.HCM: Tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động
Việt Nam luôn thực thi hiệu quả các cam kết với EU về lao động
Quảng Bình: Thoát nghèo nhờ vốn vay giải quyết việc làm từ ngân hàng chính sách
Cần sửa đổi, bổ sung một số qui định của pháp luật để đảm bảo môi trường lao động an toàn hơn cho cán bộ y tế
Vĩnh Phúc: Nhiều khó khăn trong công tác giải quyết việc làm
Đắk Lắk: Điểm sáng trong công tác đào tạo nghề
Đắc Lắk nhiều kết quả đạt được trong công tác giáo dục nghề nghiệp
Sơn La: Thực hiện hiệu quả chính sách việc làm
Điện Biên: Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động