Video
Theo THĐT
1 năm trước
Hàn Quốc tiếp nhận lại lao động thời vụ từ Việt Nam
Chính phủ đã đồng ý thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm thời vụ theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Đây là cơ hội để lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian tới.