Video
Theo Truyền hình Nhân Dân
3 tháng trước
Giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm cuối năm
Doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm đơn hàng để bố trí việc làm cho người lao động; tăng cường đào tạo nghề; sắp xếp lại nhân sự là những giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị để hỗ trợ lao động mất việc khi doanh nghiệp khó khăn phải cắt giảm lao động…