Video
Theo THĐT
1 tháng trước
Đồng Tháp: Hơn 11.000 cơ hội việc làm cho người lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp đã tái khởi động các phiên giao dịch việc làm định kỳ sau thời gian phải tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.