Video
Theo PTTH Đồng Nai
2 tháng trước
Đồng Nai: Hỗ trợ việc làm cho lao động sau đại dịch
Hiện nay, các huyện, thành phố đang rà soát lại nhu cầu cung cầu lao động ở địa phương để phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn cho người dân đi làm việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu trong tỉnh hoặc ở thị các tỉnh khác.