Video
Theo Truyền hình Đồng Nai
2 tháng trước
Đồng Nai: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế
Những năm qua, bên cạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Đồng Nai còn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên. Trong đó, nổi bật là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần giúp nhiều cán bộ, hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.