Video
Theo VTV1
2 tháng trước
Doanh nghiệp vừa giữ việc làm, vừa lo thưởng Tết
Đến thời điểm này, đã có gần 625 nghìn lao động bị ảnh hưởng việc làm, nhiều doanh nghiệp nỗ lực để giữ chân nhân công.