Video
Theo Truyền hình Vĩnh Long
11 tháng trước
Doanh nghiệp nỗ lực giữ chân người lao động
(LĐXH)- Trước làn sóng nhiều doanh nghiệp vì khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 phải giải thể hoặc thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để vừa ổn định sản xuất vừa giữ chân người lao động.