Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
04:33 PM 26/07/2019
(LĐXH) Thực hiện Chương trình công tác năm, ngày 26/7/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 cuối năm 2019 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Trịnh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Bí thư Đoàn thanh niên Bộ; các đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và đại diện các ban, đơn vị của Đảng ủy Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Ngọc)
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các mảng, lĩnh vực của ngành.
Đảng uỷ Bộ đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày tóm tắt báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (Ảnh: Minh Ngọc)
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt, việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị được triển khai kịp thời.
Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”.
Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...  
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các đề án theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019).
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng khẳng định: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực được tăng cường. Đoàn kết nội bộ được đề cao và giữ vững; các đoàn thể hoạt động sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ của Bộ, ngành.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: Minh Ngọc)
 Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trong năm 2019, đồng chí Lê Tấn Dũng chỉ rõ, 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau:
Về công tác chính trị, tư tưởng: Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Bộ về công tác tư tưởng. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những biện pháp, giải pháp phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị.
Chủ động hơn trong việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng bản chất tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, lấy công tác chính trị, tư tưởng làm nòng cốt.
Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đã đề ra. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.
Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ.
Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Bộ hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
Tại Hội nghị Hôm nay, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên của Đảng bộ.

 Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Minh Ngọc)

Tại Lễ trao tặng, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đảng viên. Đông thời, đồng chí cũng chúc mừng các đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ được nhận Huy hiệu Đảng, mong muốn và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ Bộ trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

TAG: Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Thứ trưởng Lê Tấn Dũng
Tin khác
Chủ tịch UBND TP.HCM: Người dân không nên ra khỏi nhà sau 18 giờ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
TPHCM: Thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19
TP.HCM: Tăng cường biện pháp giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội tận dụng tối đa 'thời gian vàng' 15 ngày
Chính phủ luôn quan tâm người có công bằng tấm lòng và trách nhiệm tri ân sâu sắc nhất
Hà Nội giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 6h sáng 24/7
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.
Thành ủy TP.HCM chỉ thị khẩn về tăng cường thực hiện chỉ thị 16