Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động với nội dung phong phú trong Tháng hành động ATVSLĐ
03:15 PM 29/07/2022
(LĐXH) - Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với chủ đề:“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung phong phú đã tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội đối với công tác ATVSLĐ.

Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động với nội dung phong phú trong Tháng hành động ATVSLĐ

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắ k, thực  hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022, Sở ban hành văn bản số 684/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 05/4/2022 về việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

      Các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND.

Cụ thể, hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022, các sở,  ngành, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 22 lớp tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ với số lượng 2.415 người được huấn luyện. Trong đó, huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1) là 73 người; Huấn luyện người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2) là 33 người; Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3): 358 người; Huấn luyện cho (nhóm 4 - người lao động) là 908 người; Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) là 3 người; Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) là 1,025 người; Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có): 15 người.

Bên cạnh các hoạt động trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị tổ chức  tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí với số  lượng 1.163 tin, bài hoặc cuộc. Trong đó, có 432 tin – bài đăng trên truyền hình; 727 tin, bài bài viết trên báo, tạp chí; In các ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích) với 127 cuốn hoặc tờ; treo 1,756 băng rôn, phướn tuyên truyền trên toàn địa bàn; Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ là 37 cuộc, có 9 tập thể tham gia với 1.342 cá nhân tham dự.

Song song đó, trong Quý II/2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các sở,  ngành, đơn vị theo đúng chuyên môn và UBND đồng cấp đã tổ chức 10 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về ATVSLĐ với 33 doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra; số vi phạm được phát hiện là 38. Bên cạnh đó, còn có 152 cơ sở, doanh nghiệp tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn và đã phát hiện 42 nguy cơ, rủi ro được phát hiện; Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động dịp này là 21 cơ sở (đối với cơ sở sản xuất) với số cuộc thực hiện quan trắc là 21. Cùng thời gian này, có 6 cơ sở tổ chức khám sức khỏe cho 1.375 người lao động. Bên cạnh các hoạt động trên, trong tháng hành động ATVSLĐ năm 2022, các cấp chính quyền cùng các sở, ngành và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thăm tặng quà cho 153 gia đình nạn nhân, người bị tai nạn lao động,..

Đắk Lắk tổ chức nhiều lớp huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong Tháng hành động về ATVSLĐ

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk  Lắk, qua triển khai hiệu quả các hoạt động  trong Tháng hành động ATVSLĐ, nhiều hoạt động thiết thực về ATVSLĐ đã được củng cố và tăng cường như các hoạt động thông tin, huấn luyện về ATVSLĐ; các hoạt động rà soát, bổ sung nội qui, qui trình làm việc an toàn; các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra trong các doanh nghiệp nhằm phát hiện các nguy cơ, rủi ro mất an toàn lao động. Đặc biệt đã có nhiều phong trào, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động đã được phát động và nhân rộng thực hiện trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong dịp tổ chức Tháng hành động như phong trào “ Xanh, sạch, đẹp”; “Tháng An toàn lao động”; các cuộc thi, tọa đàm về ATVSLĐ. Qua đó, tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội đối với công tác ATVSLĐ.  

 Đến nay, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ đã không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào trong suốt thời gian tổ chức Tháng hành động do thường xuyên nhắc nhở người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ- Phòng chống cháy nổ; đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh thường xuyên, liên tục đạt hiệu quả. Một số doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đã có ý thức hơn trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ – phòng chống cháy nổ.

Thông qua việc tổ chức Tháng hành động ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ được nâng lên. Người sử dụng lao động đã chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp như thành lập hội đồng bảo hộ lao động, các phòng, ban, cử cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ; ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để cải thiện điều kiện lao động; số lượng các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý về ATVSLĐ.  Việc tổ chức Tháng hành động đã góp phần làm giảm tần suất TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Trương Đăng

 

 

 

TAG: Ðắk Lắk công tác An toàn vệ sinh lao động nhiều hoạt động về công tác ATVSLĐ
Tin khác
TP.HCM: Triển khai hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Lạng Sơn: Đồng bộ các giải pháp tạo việc làm cho người lao động
Mở rộng hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
Thứ trưởng Lê Văn Thanh: 2.300 thực tập sinh kỹ năng Biệt Nam luôn được chính quyền và người dân tỉnh Miyagi (Nhật Bản) dành nhiều tình cảm
Hơn 4,6 triệu lượt lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
TP.HCM: Vẫn còn hơn 440 trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp
Chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật
Quảng Ninh: Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động
Bắc Giang: Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp