Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
Đắk Lắk: Tổ chức triển khai hiệu quả Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022
10:20 AM 23/07/2022
(LĐXH) - Thông qua việc tổ chức Tháng hành động An toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ý thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk được nâng lên.

Tập huấn về công tác ATVSLĐ ở Đắk Lắk

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác ATVSLĐ, đầu tư kinh phí, trang thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo về ATVSLĐ, góp phần làm giảm tần suất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên toàn địa bành Tỉnh.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, được tỉnh Đắk Lắk triển từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022. Theo đó, các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Lắk, thực hiện Kế hoạch về tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 của UBND tỉnh, Sở đã ban hành Văn bản số 684/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 05/4/2022 về việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk về triển khai tổ chức hưởng ứng Tháng hành động.

Trong đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã triển treo 300 phướn và 150 băng rôn trên các trục đường chính tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời, tổ chức 3 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho 3 doanh nghiệp với số lượng người tham gia là 150 người. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, báo đài trung ương và địa phương về các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên toàn đại bàn Tỉnh.

Cùng hưởng hứng Tháng hành động ATVSLĐ, Sở Y cũng tổ chức treo băng rôn, tổ chức kiểm tra các đơn vị khám chữa bệnh (169 đơn vị được kiểm tra) và triển khai các văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc và cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ với 1.375 người; phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ với 248 người tham gia.

 Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải,… cũng tổ chức chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác ATVSLĐ dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong Tháng ATVSLĐ có 15/15 đơn vị cấp huyện đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hưởng ứng triển khai thực hiện, treo băng rôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn của Hội đồng ATVSLĐ Tỉnh và hướng dẫn của UBND cấp huyện.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo 100% LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc; phát động phong trào thi đua cam kết đảm bảo ATVSLĐ- PCCN tại đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra các thiết bị, máy móc, nhà xưởng, các công trình vệ sinh, phương tiện phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức đoàn thăm tặng quà cho 1 đoàn viên công đoàn và 2 gia đình có công nhân  lao động (CNLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ) chết người với tổng kinh phí 4,5 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng 72 suất quà cho CNLĐ bị TNLĐ, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là  72,6 triệu đồng.

Ngoài ra, còn phối hợp với các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện kiểm tra việc hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ – PCCN tại 18 đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, vận động trên 1.250 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại trụ sở làm việc, xưởng sản xuất; sơn, vẽ mới hoặc làm lại biển báo, rào chắn, khẩu hiệu ở khu vực sản xuất bị mờ, hư hỏng. Trong Tháng hành động ATVSLĐ, toàn Tỉnh
Đắk Lắk có 152 đơn vị tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ, diễn tập PCCC;  trồng cây xanh, dọn vệ sinh nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công trình vệ sinh; 36 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.745 NLĐ. Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh hưởng ứng tổ chức ra quân dọn vệ sinh, trồng cây xanh, treo băng rôn, panô, áp phích; tăng cường tự kiểm tra và nhắc nhở người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, đe doạ tính mạng và sức khoẻ người lao động, huấn luyện ATVSLĐ, tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ.

Đắk Lắk: Tổ chức triển khai hiệu quả Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022

Qua Tháng hành động ATVSLĐ, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều phong trào, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động do tổ chức, doanh nghiệp phát động phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên toàn địa bàn Tỉnh. Điển hình, trong dịp tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ như: phong trào “ Xanh, sạch, đẹp”; “Tháng An toàn lao động” năm 2022: các cuộc thi, tọa đàm về ATVSLĐ được nhiều sở, ngành và đơn vị tổ chức triển khai. Qua đó, đã góp phần làm giảm tần suất TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là trong một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ, rủi ro cao; các hoạt động huấn luyện, đo kiểm môi trường lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được NSDLĐ quan tâm, tổ chức ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm và chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ, nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, do đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ mỏng nên quản lý công tác này chưa chặt chẽ, toàn diện.

 Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ TNLĐ xảy ra trên địa bàn, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các đợt tập huấn về ATVSLĐ nhằm nâng cao năng lực của cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ tại các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ và các địa phương. Các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, nhất là lĩnh vực xây dựng công trình, các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ, đặc biệt trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ hoặc có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ; NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, hướng dẫn cho NLĐ trong việc xác định các yếu tổ nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để có biện pháp phòng ngừa, thực hiện đúng quy định về pháp luật ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin, báo cáo về công tác ATVSLĐ. Đồng thời, Hội đồng ATVSLĐ Tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tư vấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện.

Trương Đăng

TAG: Ðắk Lắk Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022
Tin khác
TP.HCM: Triển khai hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Lạng Sơn: Đồng bộ các giải pháp tạo việc làm cho người lao động
Mở rộng hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
Thứ trưởng Lê Văn Thanh: 2.300 thực tập sinh kỹ năng Biệt Nam luôn được chính quyền và người dân tỉnh Miyagi (Nhật Bản) dành nhiều tình cảm
Hơn 4,6 triệu lượt lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
TP.HCM: Vẫn còn hơn 440 trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp
Chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật
Quảng Ninh: Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động
Bắc Giang: Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp