Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
08:53 AM 06/06/2020
(LĐXH) – Chiều ngày 5/6/2020, tại TPHCM, Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II (trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tham dự và chỉ đạo đại hội.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng Bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành đại hội, với 4 nội dung được thảo luận tại đại hội, gồm: Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2020 và quyết định định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm phát triển Trung tâm bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; Bầu BCH Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ IX.

Đồng chí Thái Đôn Cơ, Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm báo cáo về các nội dung Đại hội

Với 4 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đại hội lần thứ III Đảng bộ Trung tâm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Trung tâm trong giai đoạn 5 năm tới đây. Việc đánh giá sát thực những thành tựu đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm trong giai đoạn 5 năm 2020-2025.

Đồng chí Lê Công  Sơn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II  báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2013 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 - 2025

Báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại đại hội, đồng chí Lê Công Sơn, Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ hiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Trung tâm đã ban hành Quy chế làm việc, kế hoạch công tác toàn khoá của Đảng uỷ để xác định rõ mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ với Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Trung tâm nhằm tạo sự thống nhất về nội dung lãnh đạo, phương thức giải quyết công việc, phát huy đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mỗi cơ quan và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Trung tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, việc chỉ đạo chi bộ và các bộ phận thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Công  Sơn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II  báo cáo tại Đại hội

Theo đó Đảng bộ Trung tâm hiện nay có 7 chi bộ, với 42 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả tốt theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Điểm nổi bật là công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cấp chứng thư cho 9.668.268 đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong đó đã kiểm định cho 125.200 thiết bị (trừ chai áp lực) và kiểm định cho 9.543.068 chai áp lực các loại. Tốc độ tăng trưởng về số lượng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong nhiệm kỳ là 22,8%/năm. Đồng thời, tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện cho 312.356 lượt người lao động, cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp. Tiếp nhận đăng ký và và tổ chức đánh giá chứng nhận chất lượng, giám định chất lượng cho16,113 lô hàng hóa nhập khẩu.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ và đánh giá chứng nhận hợp quy 13,505 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 127%/năm. Đây là lĩnh vực mới, có nhiều tiềm năng phát triển do vậy trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã quan tâm, ban hành các quy định, quy trình chứng nhận đảm bảo chất lượng của dịch vụ cung cấp, được khách hàng tin tưởng, tín nhiệm.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã cung ứng khối lượng lớn dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn. Cụ thể: đã tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn 45.295 áp kế các loại, kiểm định cấp giấy chứng nhận cho 33.066 van an toàn; siêu âm kiểm tra 195.881 mét đường hàn kim loại, siêu âm đo chiều dày 141.682 điểm đo; thử nghiệm 37.577 thiết bị các loại; giám định kỹ thuật cho 7.441 thiết bị các loại;….

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với những nỗ lực đó, trong nhiệm kỳ, tổng doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm là  604,336 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước số tiền 44,430 tỷ đồng; trích lập bổ sung cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư phát triển, số tiền 63,913 tỷ đồng; chi thu nhập tăng thêm cho viên chức người lao động 99,838 tỷ đồng, bằng 1,8 lần lương ngạch bậc; thu nhập bình quân của viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, Trung tâm đã đầu tư hạ tầng phần cứng và phần mềm quản lý thông tin kiểm định theo Quyết định phê duyệt của Bộ, duy trì vận hành và không ngừng cải tiến phần mềm để nâng cao năng suất lao động và tăng cường chất lượng kiểm tra kỹ thuật. Trung tâm đã tổ chức đánh giá nội bộ, đáp ứng yêu cầu đánh giá, công nhận lại của cơ quan chức năng  về hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC17020:2012 cho lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và ISO/IEC17025:2017 cho lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn, đo lường.

Biểu quyết thông qua các báo cáo chính trị trình đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; đầu tư nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, lý luận chính trị đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng, năng lực cung cấp dịch vụ của Trung tâm với giá trị đầu tư trong cả nhiệm kỳ khoảng 49,5 tỳ đồng, bình quân 8,25 tỷ đồng/năm. Trong đó, đã đầu tư mua mới 02 trụ sở làm việc cho Trạm kiểm định Miền Bắc và Trạm kiểm định Tây Sài Gòn với giá trị 22 tỷ đồng, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và chi cho công tác đào tạo viên chức, người lao động gần 27,5 tỷ đồng. Công tác đầu tư, mua sắm đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về mua sắm, đầu tư công và các quy định hiện hành của nhà nước. Trung tâm đã kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động, bố trí, sắp xếp, cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các trạm kiểm định và phòng kỹ thuật chất lượng theo đúng quy định và đảm bảo phát huy hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua Trung tâm đã tổ chức đào tạo tại chỗ; gửi đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào đạo về chuyên môn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định đo lường, kiểm tra thử nghiệm không phá huỷ, chứng nhận hệ thống chất lượng, quản lý hành chính nhà nước cho 620 lượt viên chức, người lao động của Trung tâm. Đến nay lực lượng viên chức, người lao động đều có trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đáp ứng tốt các yêu cầu theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển bền vững của Trung tâm.

Về Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Ban Giám  đốc Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung tâm đề ra 7 chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành. Cụ thể như: Tăng cường công tác thị trường khách hàng, duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, phấn đấu doanh thu năm cuối nhiệm kỳ tăng 15% so với doanh thu năm đầu nhiệm kỳ (bình quân tăng 3%/năm). Chuyển đổi Trung tâm thành công ty CP theo chủ trương của Thủ tướng chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đầu tư trụ sở làm việc chính của Trung tâm tại TPHCM theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Bí thư Chi bộ Phòng hành chính Trung tâm báo cáo tại Đại hội

Phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% chi bộ trực thuộc đều phát triển, kết nạp được đảng viên mới; toàn đảng bộ phát triển, kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới.  Hàng năm phấn đấu 50% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt xuất sắc tiêu biểu. Có trên 95% đảng viên của đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ kiểm tra, giám sát chuyên đề 100% số chi bộ trực thuộc. 100% chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của cấp mình. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, các quy định, quyết định của Bộ chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Lao động – thương binh và Xã hội.


 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay mặt Ban thường vụ Đảng bộ của Bộ gửi đến đoàn chủ tịch Đại hội và toàn thể đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao và hoan nghênh Đảng bộ Trung tâm đã bám sát kế hoạch để tổ chức ĐH và tích cực chủ động các dự thảo văn kiện để trình đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thứ trưởng cho rằng, trong điều kiện số lượng đảng viên không lớn nhưng các đồng chí đảng viên đã góp ý cho văn kiện Đại hội rất nghiêm túc và khoa học. Thứ trưởng nhấn mạnh, ĐH chúng ta diễn ra trong điều bối cảnh đất nước và khu vực có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Về thuận lợi, cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước diễn ra để tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao Đảng bộ Trung là một tập thể đoàn kết, năng động và từng đảng viên vượt khó, gắn bó với trung tâm từ khi thành lập và có rất nhiều đồng chí đã gắn bó cho đến nay. Thứ trưởng cũng vui mừng là Trung tâm có những thuận lợi đứng trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, đặc biệt, Trung tâm còn có các trạm kiểm định an toàn đặt tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Cần Thơ, đây là mạng lưới thuận lợi góp phần thành công cho hoạt động của Trung tâm.

Bên cạnh những thuận lợi, về khó khăn đồng chí Thứ trưởng cũng cho biết, dịch bệnh covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu của chúng ta. Liên quan đến cơ chế hoạt động của Trung tâm, Thứ trưởng lưu ý: Hiện nay Trung tâm hoạt động thu theo cơ chế doanh nghiệp nhưng chi theo cơ chế đơn vị sự nghiệp cho nên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và cạnh tranh với  hơn 600 doanh nghiệp có chức năng về hoạt động công tác kiểm định hiện nay; đồng thời, chưa chuyển đổi mô hình cổ phần hóa công ty là những vấn đề làm ảnh hưởng đến hoạt động và phát triển của đơn vị trong thời gian qua.

Ra mắt ban chấp hành mới Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ trưởng cũng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nội bật như báo cáo đã nêu ra. Thứ trưởng đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo, điều hành, quản lý và ban hành được các quy chế làm việc giữa đảng ủy, đồng thời xác định rõ mỗi quan hệ giữa đảng ủy và ban giam đốc, điều này rất quan trọng, vì theo đồng chí Thứ trưởng cho rằng: có những cái chúng ta phải xin ý kiến của đảng ủy, nhưng có những việc giám đốc phải quyết.

Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí đã có chuyên để tập trung. Công tác kiểm định ATLĐ đã vượt 22,8%. Trong công tác giám định hàng hóa có nhiều thuận lợi, từ năm 2016 do xã hội hóa công tác kiểm định có tính cạnh tranh khốc liệt và các đồng chí đã quan tâm và có nhiều giải pháp hiệu quả. Về lĩnh vực tài chính, trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã đạt doanh thu trên 600 tỷ đồng cũng phù hợp, đầu tư hạ tầng kiểm định, tổ chức đánh giá nội bộ có sự quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong và ngoài nước được đẩy mạnh. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm đã mua được 2 trụ sở làm việc, đây có thể nói là một bước phát triển vững chắc của đơn vị. Trong quản lý điều hành cũng đã phát huy được cơ chế dân chủ cơ sở, tập thể hạt nhân đoàn kết; công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức được chú trọng, góp phần tăng thu nhập bình của của người lao động trong toàn Đảng bộ đạt bình quân trên 12 triệu đồng/tháng/người. Công tác xây dựng đảng kịp thời năm bắt được tâm tư tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức xây dựng và học tập NQTW được thực hiện nghiêm túc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm chưa phát hiện đảng viên vi phạm. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm, đảng bộ có 7 chi bộ đã phân công nhiệm vụ và làm tốt vai trò cấp ủy. Công tác kiểm tra thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; đảng ủy đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa đoàn thanh niên và phát huy vai trò an sinh xã hội.

Thay mặt Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chúc mừng Đảng bộ Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng bộ Trung tâm cần lưu ý một số vấn đề còn hạn chế như: Trong công tác sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, hình thức cần quan tâm, công tác phát triển đảng viên cần quan tâm chất lượng đảng viên mới kết nạp; cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cần xây dựng các chuyên đề, nội dung sinh hoạt phong phú, cần chọn lọc các chuyên đề học tập phù hợp và hiệu quả. Về công tác xây dựng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực để gắn với sản xuất trong giai đoạn tới. Đồng thời, cần xác định lĩnh vực huấn luyện ATLĐ là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, do đó cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu phát huy có hiệu quả. Ngoài ra, cần quan tâm đầu kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ mới và nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc, phát huy tập thể đoàn kết, anh em sống chan hòa và quan tâm cho lo đến đời sống, vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 – 2025, đồng chí Thứ trưởng cũng đồng tình và đánh giá cao. Đặc biệt là 7 chỉ tiêu, 19 nhiệm vụ và giải pháp mà đảng bộ đã đề ra, đây là các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng cụ thể cho từng năm tới.

Các đồng chí được bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thay mặt Đại hội, đồng chí Lê Công Sơn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm  đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

Sau gần một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã bầu Đảng ủy gồm 05 đồng chí (Lê Công Sơn, Lê Huy Lập, Thái Đôn Cơ, Nguyễn Bích Thủy và Lê Chung Phúc) vào Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Công Sơn tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ Trung tâm  khóa III, nhiệ kỳ 2020 - 2025; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Hoàng Cảnh

 

 

TAG: Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II nhiệm kỳ 2020-2025
Tin khác
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc
Người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết kịp thời khúc mắc của công dân
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Nỗ lực đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội địa bàn thủ đô
Đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2024