Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
Công đoàn Y tế Việt Nam: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị, doanh nghiệp
05:11 PM 26/09/2019
(LĐXH) Ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn cho các cán bộ công đoàn Y tế khu vực phía Bắc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định tại các đơn vị, doanh nghiệp ngành Y tế.
Tại Chương trình tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, 200 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị,  thành viên Ban chấp hành công đoàn, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra nhân dân của các Công đoàn cơ sở được phổ biến các văn bản qui định về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn về nghiệp vụ thanh tra nhân dân tại cơ sở; Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCH công đoàn, Thanh tra nhân dân trong  việc  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với phổ biến các văn bản, qui định của pháp luật, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận và được minh họa cách giải quyết khiếu nại, tố cáo qua một số tình huống cụ thể.
Cũng tại Chương trình tập huấn, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổng kết 3 năm công tác thực hiện qui chế dân chủ tại các đơn vị và hướng dẫn các cán bộ công đoàn thực hiện qui chế dân chủ cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; thực hiện kiểm tra, giám sát qui chế dân chủ tại cơ sở.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
phát biểu khai mạc Hội nghị
Theo PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, hiện Công đoàn Y tế Việt Nam có 106 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 93 Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở với hơn 317 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và 13 người là Ủy viên BCH công đoàn các cơ sở, có dưới 30 đoàn viên được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp. Trong năm 2018, Công đoàn Y tế Việt Nam và công đoàn các cấp đã tiến hành 217 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tại Công đoàn Y tế Việt Nam đã nhận 13 đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số công đoàn cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát nên việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại một số đơn vị chưa kịp thời. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn né tránh, ngại va chạm, nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra có lúc chưa được quan tâm, chú trọng nên một số cán bộ làm công tác này còn hạn chế về nghiệp vụ. Có những người được bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra nhưng không biết phải làm gì, không xây dựng kế hoạch kiểm tra. Ban Thanh tra nhân dân tại nhiều đơn vị được thành lập nhưng chưa được hoạt động, chưa có kế hoạch và phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018
Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp, các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc tăng cường công tác kiểm tra của BCH, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp sẽ góp phần tích cực ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót , khuyết điểm, vi phạm của tổ chức và đoàn viên, đề xuất giải pháp để khắc phục cho cả hệ thống. Đặc biệt, thông qua việc kiểm tra phát hiện sớm để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, khiến kiện ngay từ khi còn manh nha, không để tình trạng đơn thư tố cáo, kiến nghị kéo dài, giúp đơn vị xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ và ngày càng phát triển.
Được biết, năm 2018, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tích cực chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động. Kết quả các CĐCS trực thuộc đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị CBCCVC. Nhìn chung, công tác tổ chức Hội nghị được thực hiện bài bản, đúng quy trình, có chất lượng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung của Quy chế dân chủ tại cơ sở, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, thỏa ước lao động tập thể (Tất cả CĐCS khối doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất một điều khoản có lợi cho người lao động cao hơn Luật).
100% CĐCS các đơn vị có đại diện tham gia các Hội đồng theo quy định như: Hội đồng đánh giá chất lượng viên chức, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật... Nhờ đó, Công đoàn có thuận lợi trong tham gia xây dựng và thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thảo Lan
 
TAG: Công đoàn Y tế Việt Nam Chương trình tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân
Tin khác
Tuyển dụng điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức
Quy định ngành nghề cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Nhiều nội dung sẽ phải sửa đổi toàn diện
Cách ly hơn 5.000 lao động nước ngoài để theo dõi dịch bệnh Covid-2019
Quảng Ninh: Năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%
Triển khai chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” năm 2020
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để người lao động mắc nhiễm Covid-19
Những điều cần biết về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Tích cực thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp