Video
Theo TH Cần Thơ
2 tháng trước
Chuyển đổi số: Chuyển đổi số để kết nối cung – cầu lao động
Chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động, việc làm. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc đi lại gặp nhiều khó khăn thì các nên tảng số đã giúp kết nối nhanh chóng, hiệu quả giữa người lao động và nhà tuyển dụng, hạn chế các rào cản về không gian, thời gian. Để phát huy những lợi thế trên, thời gian qua, Sở Lao động thương bình và xã hội thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực này.