Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
1 tháng trước
Chung tay phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
(LĐXH)- Để công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em đạt được hiệu quả tích cực hơn nữa thì rất cần sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn xã hội.