Video
Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
CHO CON LÀM NGƯỜI - Giải bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39
(LĐXH)- Thật nhói lòng và xót xa mỗi khi chúng ta nghe thấy ở đâu đó có một thai nhi bị bỏ rơi. Có em còn sống, có em đã mất. Và chúng ta tự hỏi, số phận các hài nhi đó sẽ ra sao? Có một người phụ nữ nghèo đã không vô cảm với điều đó. Chị đã cho các em có được số phận của một con người.