Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Chi bộ Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
03:18 PM 29/04/2020
(LĐXH)- Ngày 29/4/2020, Đại hội Chi bộ Tạp chí Lao động và Xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đại hội đã tiến hành với 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Ngọc Diễn – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ LĐTB&XH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ Tạp chí khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Tạp chí LĐXH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, đã tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ các quan điểm, định hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội.
Chất lượng Tạp chí được nâng lên rõ rệt, đồng thời có nhiều cải tiến trong công tác phát hành. Số lượng phát hành của Tạp chí trong 5 năm được duy trì, đến đầu năm 2020  đã đạt gần 1,2 vạn bản mỗi số. Cùng với Tạp chí in, trong 5 năm qua, Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội đã được thay đổi giao diện, đi vào hoạt động ổn định, trở thành kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời bám sát các nhiệm vụ của Bộ, ngành và các sự kiện của đất nước.
Đồng chí Trần Ngọc Diễn - Bí thư Chi bộ trình bày văn kiện Đại hội
Một điểm sáng của Tạp chí trong 5 năm qua là việc tổ chức các sự kiện và hội thảo nhằm định hướng và dẫn dắt truyền thông về các lĩnh vực trọng yếu của ngành như: Việc làm, XKLĐ, người có công, bảo hiểm xã hội, phát triển nghề công tác xã hội...
Đặc biệt, Tạp chí cũng đã tổ chức thành công nhiều Chương trình từ thiện như: Chương trình “Những tấm lòng cao cả” năm 2015 và 2016; Chương trình “Nguồn lực vàng” năm 2016; Chương trình “Tuổi già không cô đơn”, Chương trình “Những trái tim tâm nguyện” và Chương trình “Mùa xuân cho em”... nhằm vận động các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật chỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em tại các vùng miền núi, biên giới của Tổ quốc.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tạp chí đã tăng cường việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên giáo dục Đảng viên nâng cao chất lư­ợng công tác chính trị tư­ tưởng, nhất là việc đấu tranh chống các biểu hiện về tư­ tư­ởng và hành động trong việc phát ngôn, viết và làm trái quan điểm, đ­ường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc, qua đó làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết nhất trí trong toàn Chi bộ. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đều được tiến hành thiết thực, cụ thể, tránh phô trương, hình thức, tập trung vào các công việc cụ thể và qua những sản phẩm báo chí.
Đồng chí Phạm Quang Phụng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Nhờ đó, trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, các đảng viên trong Chi bộ vẫn một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự nghiệp đổi mới và sự phát triển của đất nước, của dân tộc. không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. 
Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII, đồng chí Bí thư cho biết, Chi bộ Tạp chí đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - 11 (khóa XII) của Đảng; Tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong học tập, quán triệt Nghị quyết, các đảng viên trong Chi bộ luôn xác định tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong học tập, thảo luận sôi nổi, liên hệ với thực tế đơn vị.
Chi bộ Tạp chí cũng luôn đặc biệt quan tâm tới xây dựng chi bộ cơ sở, coi đây là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ mục đích của báo chí.
Trong nhiệm kỳ, Chi ủy Tạp chí Lao động và Xã hội đã cử 05 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia học Cao cấp lý luận Chính trị, trong đó có 01 đồng chí đã tốt nghiệp (năm 2018) và 01 đồng chí tốt nghiệp lớp hoàn thiện kiến thức Cao cấp lý luận Chính trị (năm 2019); 03 đồng chí đang theo học. Chi bộ Tạp chí  đã bồi dưỡng kết nạp được 7 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 17 đồng chí (chiếm 74% cán bộ phóng viên).
Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Ngọc Diễn nhấn mạnh, tập trung xây dựng Chi bộ Tạp chí Lao động và Xã hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên. Xây dựng và phát triển Tạp chí theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác của ngành; phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành và các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong việc tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về các lĩnh vực của ngành.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Phụng đánh giá cao hoạt động lãnh đạo của tập thể Cấp ủy đối với Chi bộ và tập thể Tạp chí trong nhiệm kỳ qua. Điều đó được thể hiện những đóng góp của Tạp chí đối với sự phát triển của ngành, được lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao.
Đồng chí ghi nhận hình thức sinh hoạt cụ thể, hiệu quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý Chi bộ cần cụ thể hóa các giải pháp vào trong nhiệm kỳ tới, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ; chú trọng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; tăng cường sự phối hợp giữa Chi bộ với các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động của đơn vị.
Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí và tín nhiệm bầu đồng chí Trần Ngọc Diễn tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Huệ được bầu là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX./.  
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Đồng chí Trần Ngọc Diễn tặng hoa đồng chí đồng chí Phạm Quang Phụng
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu tiến hành bỏ biếu
Ra mắt Chi ủy mới
Nhóm PV
TAG: đại Hội Tạp chí Lao động và Xã hội
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Toàn ngành đã quyết tâm rất cao với nhiều cách làm sáng tạo
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
Xuất quân thực hiện Chương trình Học kỳ quân đội 2022: “Hè thích ứng, rèn luyện và trưởng thành”
100% quân nhân dự bị hoàn thành khóa huấn luyện  năm 2022
Tuyên dương 7 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Long Thành nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc