Xây dựng Đảng
Trang chủ / Thời sự / Xây dựng Đảng
Chi bộ Cục Bảo trợ xã hội tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
10:23 PM 11/06/2020
(LĐXH) - Ngày 11/6/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Bảo trợ xã hội trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Chi bộ Cục Bảo trợ xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả tốt theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là hệ thống chính sách về bảo trợ xã hội tiếp tục được hoàn thiện, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, quan tâm, chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi; quan tâm chăm lo đời sống, trợ giúp, phục hồi chức năng, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội nhằm huy động nhiều nguồn lực trợ giúp những người thiệt thòi, yếu thế. Thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đầy đủ; đến nay cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 2.989.882 người. Đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với nguyên tắc đối tượng được hỗ trợ là đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách,... Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhất định, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ của đơn vị như đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản (3 Tiến sỹ, 21 Thạc sỹ, 7 Đại học), có nhiều kinh nghiệm về công tác xã hội; chủ động xây dựng, tham mưu Bộ triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo trợ xã hội, công tác xã hội; hệ thống chính sách về bảo trợ xã hội tiếp tục được hoàn thiện, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho đối tượng xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, quan tâm, chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi; quan tâm chăm lo đời sống, trợ giúp, phục hồi chức năng, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật,... Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đạt kết quả tích cực,…
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, Chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và hiệu quả; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan. Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đạng hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
ẢNH 2:
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Chi bộ Cục Bảo trợ xã hội đạt được kết quả toàn diện hơn trên tất cả các mặt công tác.
Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Cảnh Tùng, Trưởng phòng Phòng Công tác xã hội được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ./. 
Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
TAG: Cục Bảo trợ xã hội Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Thứ trưởng Lê Tấn Dũng bao
Tin khác
Gặp mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các thời kỳ
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ: Gặp mặt và tuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc
Người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết kịp thời khúc mắc của công dân
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Nỗ lực đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội địa bàn thủ đô
Đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khóa VIII
Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382
Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2022 – 2024