Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
3 tháng trước
Chăm lo Tết cho người có công, người nghèo vùng biên giới
(LĐXH)- Các cơ quan, địa phương đơn vị cần thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là phải chăm lo Tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng.