Video
Theo Truyền hình Thông tấn
19 ngày trước
Cần Thơ hỗ trợ người dân trở về từ các các địa phương
UBND thành phố Cần Thơ ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân Cần Thơ trở về từ các địa phương khác, nhằm đảm bảo cho người dân trở về kịp thời có được lượng thực, thưc phẩm, các mặt hàng thiết yếu tại các khu cách ly.