Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Vụ Kế hoạch Tài chính cần tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ đầu tư xây dựng cơ bản
10:32 AM 02/02/2018
(LĐXH)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Vụ Kế hoạch Tài chính vào chiều 1/2.
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị, cục, vụ thuộc Bộ Lao động – TBXH; lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính cùng đông đảo cán bộ, công chức trong Vụ.
Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2017 của Vụ Kế hoạch Tài chính
Theo báo cáo đánh giá của Vụ Kế hoạch Tài chính, trong năm 2017, mặc dù khối lượng công việc khá lớn nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Một số mặt công tác đã mạnh dạn tiếp cận với tư duy mới, đổi mới phương pháp làm việc nên có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; công tác kế hoạch, tổng hợp, dự toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán các nguồn kinh phí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ; đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng và điều kiện vật chất cho các hoạt động của Bộ, ngành, địa phương và cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Ngành.
Cụ thể, Vụ Kế hoạch Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng và xử lý văn bản, trong đó tiếp nhận, xử lý 8.161 văn bản đến, trình Bộ xử lý, trả lời 1.094 văn bản về lĩnh vực kế hoạch tài chính. Xây dựng và trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toàn ngân sách ngành Lao động – TBXH năm 2017; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính 2018 – 2020 của Bộ, ngành. Thực hiện việc phân bổ và giao dự toán năm 2017 đảm bảo thời gian, chất lượng, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh phí đối với các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và thực hiện Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ở địa phương.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực của Vụ Kế hoạch Tài chính
Hoàn thành các chỉ tiêu thu, nộp ngân sách năm 2017, tro đó thu phí, lệ phí là 23,55 tỷ đồng, nộp ngân sách 15,7 tỷ đồng; các khoản thu sự nghiệp là 587 tỷ đồng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán giao là 1.631 tỷ đồng; đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên, một lần và điều chỉnh trợ cấp đối với các đối tượng chính sách theo quy định với kinh phí 31.378 tỷ đồng. Công tác quản lý kinh phí tài trợ chặt chẽ, đảm bảo quy trình từ khâu tiếp nhận, xác nhận viện trợ, sử dụng, quyết toán theo đúng thỏa thuận, cam kết của nhà tài trợ; phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản của 40 đơn vị thuộc Bộ với tổng kinh phí 279,7 tỷ đồng, tiết kiệm được 8,7 tỷ đồng.
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Phạm Quang Phụng báo cáo một số hoạt động lớn của Vụ
Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và kế hoạch năm 2018 đúng thời gian quy định; đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện nhiều giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn (dự kiến đạt khoảng 99%); chủ động nghiên cứu đề xuất các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tìm giải pháp phù hợp với từng dự án để cắt giảm 10% chi phí so với tổng mức đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả. Trong năm, đơn vị đã phối hợp thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 4 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 17 đơn vị sử dụng ngân sách, 7 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án sử dụng vốn ODA; tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư 10 dự án theo kế hoạch, kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai sót của thiết kế để điều chỉnh phù hợp với thực tế; thẩm tra và trình Bộ phê duyệt quyết toán 14 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cắt giảm 3,1 tỷ đồng đề nghị quyết toán không đúng quy định…
Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Nguyễn Văn Hồi tham gia đóng góp ý kiến
Đối với 6 giải pháp mà Vụ Kế hoạch Tài chính đề ra trong năm 2018, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và một số cán bộ, công chức của Vụ đã tham gia đóng ý kiến, trao đổi về công tác kiểm tra hướng dẫn của Vụ đối với các địa phương, cơ sở về việc quản lý tài chính, tài sản; công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, dự án, chương trình mục tiêu…
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ghi nhận những nỗ lực và tính chủ động của Vụ Kế hoạch Tài chính để hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Trong đó có công tác tham mưu xây dựng dự toán, kế hoạch, phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách cho lãnh đạo Bộ đã đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ quản lý kế hoạch, tài chính, tài sản của Ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; về công tác quản lý tài sản, tài chính, kế hoạch đầu tư đã đảm bảo đúng định hướng, kế hoạch phát triển của lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Vụ đã phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết được một số công việc mới, việc khó, phát sinh, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, một năm mà lãnh đạo Bộ đòi hỏi yêu cầu công việc cao hơn rất nhiều để giải quyết được nhiều vấn đề rất căn cơ. Một năm còn nhiều khó khăn, nhưng các chương trình đầu tư của Ngành về cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, nhất là việc kiểm tra, giám sát, thanh tra tài sản, tài chính. Bộ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, cẩn trọng của cán bộ, công chức của Vụ Kế hoạch Tài chính trong thời gian vừa qua; năm 2017 đã mở rộng mối quan hệ, cởi mở hơn, đan xen hơn trong phối hợp với các đơn vị của Bộ và các đối tác để giải quyết hiệu quả công việc được giao.
Cán bộ Vụ Kế hoạch Tài chính đóng góp ý kiến bổ sung báo cáo kết quả công tác năm 2017
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu trong năm 2018, Vụ Kế hoạch Tài chính cần chủ động, tích cực tham góp vào chủ trương xây dựng các thể chế, chính sách, các quyết định của lãnh đạo Bộ để tham gia, đóng góp ý kiến vào các quyết sách của đất nước, của ngành. Công tác tổng hợp, kế hoạch, dự toán, quản lý kinh phí, tài sản, tài chính công, đầu tư xây dựng cơ bản… phải gắn với dự báo tình hình, bám vào định hướng, chủ trương của lãnh đạo Bộ như: tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm nghèo và một số lĩnh vực khác. Đặc biệt, Vụ cần phải tăng cường công tác quản lý và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như các chương trình, dự án khác; đánh giá lại toàn bộ kế hoạch đầu tư của Bộ trong thời gian vừa qua, việc dự toán, phân bổ ngân sách không thể cào bằng mà phải dựa trên tính hiệu quả công việc của từng đơn vị; nâng cao kỷ cương, kỷ luật thực hành công vụ. Bên cạnh đó, phối hợp tốt trong hoạt động quản lý Nhà nước, sắp xếp lại tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành theo chủ trương công khai, minh bạch, không thể để tình trạng “cùng một chỗ nhưng lại có đến 3 đơn vị thực hiện chức năng giống nhau”. Giao cho Vụ kế hoạch Tài chính xây dựng phương án luân chuyển cán bộ làm công tác tài chính kế toán, tất cả các đơn vị mà kế toàn trưởng đã có thời gian công tác theo quy định của Nhà nước (sau 3 năm) thì phải luận chuyển, điều chỉnh vị trí hợp lý, coi đây là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng; Vụ cùng với Văn phòng Bộ đề xuất, khẩn chương xây dựng phương án sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc của Bộ và một số đơn vị…

Chí Tâm

TAG: Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ LĐTBXH Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quản Lý giám sát đầu Tư tài Chính
Tin khác
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Bộ đạt và vượt mức tất cả các kế hoạch đề ra”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt bậc một số lĩnh vực trong năm 2018
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019
Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2018 đã có nhiều khởi sắc
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tạp chí Lao động và Xã hội cần phấn đấu trở thành cẩm nang cầm tay của cán bộ ngành
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Năm 2019 phải là năm đột phá về thể chế”
Báo Lao động và Xã hội đã bám sát và tuyên truyền đậm nét các lĩnh vực công tác của Ngành
Viện Khoa học Lao động và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019