Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
2 tháng trước
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với tỉnh Bắc Giang
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo đời sống cho người nghèo.