Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
12 tháng trước
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp, giải quyết hơn 1.000 lượt công dân khiếu nại, tố cáo
(LĐXH)- Bộ Lao động - TBXH luôn coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không làm tốt, dư luận và xã hội sẽ bức xúc.