Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
9 tháng trước
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung
(LĐXH)-Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung...