Pháp luật
Trang chủ / Pháp luật / Pháp luật
Bộ Lao động -TBXH tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
02:05 PM 22/12/2017
LĐXH) Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, ngày 22/12, Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt của Bộ.
Bí Thư Đảng ủy,Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc Hội nghị
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Quân, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ; đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí thuộc BCH Đảng bộ Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; cấp ủy Đảng các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Bốn nghị quyết liên quan sát sườn đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống và toàn thể người dân. Theo Nghị quyết, các đơn vị sự nghiệp trong Bộ cần được rà soát, điều chỉnh, tổ chức lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 19. Còn với Nghị quyết 20 và 21 về vấn đề dân số cũng liên quan tới một số lĩnh vực của Bộ Lao động – TBXH đang quản lý như công tác trẻ em, bình đẳng giới, cai nghiện ma túy, đổi mới và nâng cao hệ thống bệnh viện, trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng, các phúc lợi an sinh xã hội… Đặc biệt, là vấn đề phát huy vai trò của người cao tuổi.
Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết cần nhận thức được đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các văn bản của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên lĩnh vực được giao, nhất là trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật nhằm thể chế hóa các chính sách đề ra trong Nghị quyết liên quan tới Bộ, ngành Lao động – TBXH.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết. Đồng thời nghe trình bày Dự thảo và tham gia ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Chương trình Hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và thông tin về Chuyên đề “Chính phủ điện tử”.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Sau 7 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Đặc biệt, đã thống nhất ban hành 04 Nghị quyết đặt ra những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng của đất nước, đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21- NQ/TW “Về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới”. Các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XII hàm chứa nhiều nội dung liên quan đến Bộ, ngành Lao động – TBXH.


Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Lao động – TBXH yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: (i) Cấp ủy Đảng các cấp phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị TW6 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (hoàn thành trong tháng 1/2018); (ii) Căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; các Bí thư cấp ủy xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân để thực hiện Nghị quyết; (iii) Nghiêm túc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, Chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình; đưa nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ; Chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy...

Hồng Phượng
 
TAG: NGhị quyết Học Tập
Tin khác
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Bắt giữ 55.000 bao thuốc lá lậu tại Quảng Ninh
Nữ du khách bị cưỡng bức tập thể ở Ấn Độ
TPHCM:  Nhân viên ngân hàng bị giật điện thoại, cướp đâm trọng thương kể lại giây phút kinh hoàng
Phát hiện 76 thanh niên thác loạn cùng ma túy trong quán karaoke
Nhóm trộm đâm 2 'hiệp sĩ' tử vong, 3 người khác trọng thương
Việc Cơ quan điều tra VKSNDTC khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cục Thi hành án Long An: MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÁCH QUAN, CÔNG TÂM
Nhiều người bỏ học, bỏ nhà đi theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Khởi tố thêm 4 sếp doanh nghiệp