Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng Bộ Lao động – TBXH giai đoạn 2015 -2020
07:45 AM 17/06/2020
(LĐXH) - Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Lao động - TBXH và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020, chiều ngày 16/6, Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Thứ trưởng Bộ Lao động - TBXH Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ dự và phát biểu biểu dương các điển hình tiên tiến thuộc Văn phòng tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Khai mạc hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Lao động – TBXH Nguyễn Bá Hoan, cho rằng: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự phát triển của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua; là dịp để tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ...
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu biểu dương các điển hình tiên tiến thuộc Văn phòng Bộ
Báo cáo đánh giá trong 5 năm nêu rõ: Phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2010 – 2015, tiếp tục tạo đà phát triển cho giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình công tác giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều chỉ tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ và hàng loạt giải pháp tổ chức thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ tập trung cho 3 khâu đột phá (về xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động) và 2 nhiệm vụ ưu tiên (về giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em).
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị
Văn phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch của Bộ; công tác thi đua - khen thưởng; thông tin - truyền thông; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, phương tiện và điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ có nhiều tiến bộ vượt bậc so với giai đoạn trước.
Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch
Đặc biệt, Văn phòng Bộ luôn là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng con dấu, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và quy trình thủ tục, hồ sơ trình lãnh đạo Bộ ký duyệt, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt bão, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và công tác y tế đối với cơ quan Bộ. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Bộ và cơ quan Bộ. Quản lý chặt chẽ tài sản, kinh phí hoạt động. Phối hợp với công đoàn Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.
Chánh Văn phòng Bộ Lao động - TBXH Nguyễn Bá Hoan phát biểu khai mạc hội nghị
Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 – 2020, Văn phòng thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện và động viên cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ tổ chức chức...
Kết quả tổ chức các phong trào thi đua, Văn phòng Bộ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Đại hội Thi đua yêu Ngành lần thứ IV (tháng 8 năm 2015). Tổng kết năm 2015, năm 2018 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Tổng kết năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ.
Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - TBXH Bùi Sỹ Tuấn báo cáo kết quả phong trào thi đua 2015 - 2020
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thay mặt lãnh đạo Bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
Trưởng Văn phòng Bộ Lao động - TBXH tại miền Nam Nguyễn Anh Thắng tham luận tại hội nghị
Thứ trưởng nhấn mạnh: 5 năm qua, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong Bộ phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn đông đảo người lao động tham gia như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Lao động - TBXH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”. Từ phong trào thi đua ấy đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu cho ý chí khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho tập thể và cá nhân
Để phong trào thi đua trở thành động lực phấn đấu của từng cán bộ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Văn phòng Bộ:
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH cho các tập thể và cá nhân
Thứ nhất, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động một cách sâu rộng và phù hợp với từng phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, giữa các bộ phận, có sự lồng ghép các chỉ tiêu, các biện pháp thực hiện gắn với thực hiện thật tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Văn phòng Bộ ký kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025
Thứ hai, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao, trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và chủ động hướng dẫn thủ tục khen thưởng để nêu gương, nhân rộng.
Thứ ba, tiếp tục tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình khen thưởng vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là các tiêu chí của các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc, ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, làm mẫu cho các đơn vị.
Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc xét thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Quan tâm khen thưởng đột xuất và khen thưởng người lao động trực tiếp; đồng thời phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.
Thứ năm, Văn phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, không chỉ ở Văn phòng mà còn ở các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung
Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao đông - TBXH cho 2 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Ngành Lao động – TBXH giai đoạn 2015-2020; trao Bằng khen của Văn phòng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Bộ Lao động -TBXH và 2 cá nhân.
Hội nghị đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động - TBXH lần thứ V năm 2020; Ký giao ước thi đua giai đoạn 2020 - 2025 và Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025

Chí Tâm

TAG: Bộ Lao động - TBXH Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà văn phòng Bộ hội Nghị Thi đua biểu Dương điển hình tiên tiến
Tin khác
Đoàn Đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP. Hồ Chí Minh
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Lê Minh Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025
Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Toàn ngành đã đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội
Báo điện tử Dân trí chính thức trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Công đoàn Bộ LĐTB&XH triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm