An sinh xã hội
Trang chủ / Xã hội / An sinh xã hội
BHXH Việt Nam: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018
04:54 PM 05/12/2018
(LĐXH) - Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2018, tháng cuối năm Ngành BHXH sẽ tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung của Chính phủ và các bộ, ngành. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến của BHXH Việt Nam
Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Khẩn trương xử lý những tồn tại trong công tác quyết toán năm 2017, đặc biệt là quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo chi phí năm 2018 trong phạm vi dự toán được giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các bệnh viện cập nhật kịp thời dữ liệu khám chữa bệnh BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay khi bệnh nhân ra viện; đồng thời lưu ý những cảnh báo bất thường và thông báo kịp thời để kiểm tra.
Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; cơ sở dữ liệu tập trung; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam.
Đồng thời, tập trung đôn đốc đảm bảo kế hoạch thu theo đúng tiến độ, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đọng, lạm dung quỹ BHXH, BHYT. Khẩn trương xử lý những tồn tại trong công tác quyết toán; hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời chủ động chuẩn bị, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2019, làm tiền đề cho năm tới và những năm tiếp theo. Đặc biệt tăng cường quán triệt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.
BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung các công tác như: Thu, giảm nợ; trả sổ BHXH cho người lao động; rà soát cơ sở hộ dữ liệu hộ gia đình; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; giải quyết thủ tục hành chính… giải quyết các vướng mắc, bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung của Chính phủ và các bộ, ngành. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH./.
Nam Khánh

 

TIN LIÊN QUAN
TAG: BHXH Việt Nam Nghị quyết số 102/NQ-CP Quyết định số 17/QĐ-TTg Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Y tế
Tin khác
Bình đẳng giới phải thực chất - Bài 2: Khoảng cách về cơ hội việc làm và lương
Bình đẳng giới phải thực chất - Bài 1: Những rào cản vô hình
Bình đẳng giới: Còn nhiều nhận thức sai lầm - Kỳ 4: Định kiến giới trong hệ thống tư pháp
Bình đẳng giới: Còn nhiều nhận thức sai lầm - Kỳ 3: “Lệch chuẩn” truyền thông bình đẳng giới
Bình đẳng giới: Còn nhiều nhận thức sai lầm - Kỳ 2: Định kiến giới với phụ nữ, trẻ em gái trong bạo lực tình dục
Bình đẳng giới: Còn nhiều nhận thức sai lầm  - Kỳ 1: Bất Bình đẳng giới gây bạo lực gia đình
Tích cực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân trở về
Thừa Thiên Huế: Tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT vẫn ở mức cao
Kết quả bước đầu Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”