Video
Theo Truyền hình Ninh Bình
15 ngày trước
BHXH Ninh Bình khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội
(LĐXH)- Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) từng bước khẳng định là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.