Giáo dục - Nghề nghiệp
Trang chủ / Giáo dục - Nghề nghiệp / Giáo dục - Nghề nghiệp
Bắc Ninh: Triển khai Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022- 2025
11:11 AM 27/04/2022
(LĐXH)-Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.
Mục tiêu chung của Kế hoạch truyền thông là xây dựng và hình thành các không gian truyền thông GDNN rộng khắp, qua đó làm lan tỏa giá trị của GDNN tới toàn xã hội. Hình thành một hệ sinh thái truyền thông GDNN thống nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông góp phần thúc đẩy phát triển GDNN phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN.  Xây dựng hình thành đội ngũ cộng tác viên truyền thông GDNN rộng khắp tiến tới toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động trong các cơ sở GDNN và các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cơ sở GDNN cùng thực hiện nhiệm vụ truyền thông GDNN.
Bắc Ninh đang xây dựng, phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống nền tảng số
Nội dung truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2022-2025 bao gồm:  Nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về GDNN; Nội dung tuyên truyền tôn vinh các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, với nội dung tuyên truyền quảng bá hình ảnh GDNN, tỉnh hướng đến tuyên truyền quảng bá hình ảnh về GDNN, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp GDNN. Các mô hình mới, cách làm mới của GDNN. Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động GDNN, việc làm, thu nhập sau đào tạo. Tuyên truyền về việc đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng GDNN, công tác HSSV. Tuyên truyền thông qua các sự kiện tổ chức ở tỉnh và cơ sở GDNN như: Kỳ thi kỹ năng nghề; Hội giảng nhà giáo GDNN; Lễ tuyên dương HSSV tiêu biểu, xuất sắc; các sự kiện của GDNN, … Tuyên truyền về hoạt động trong các phong trào thi đua của nhà giáo GDNN và HSSV.
Theo đó, Bắc Ninh sẽ thực hiện nhiều hoạt động để truyền tải những nội dung truyền thông. Đó là: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác truyền thông kết hợp với các hoạt động chuyên môn như: tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả… Xây dựng và số hóa các nội dung tuyên truyền: xây dựng, biên tập, phát hành, số hóa các nội dung, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền; giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; mô tả các ngành, nghề đào tạo có nhu cầu cao; giới thiệu về học nghề - lập nghiệp; cẩm nang Chọn nghề - Chọn trường; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp....
Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, các trường nghề, doanh nghiệp… Phối hợp các cơ quan thông tin, báo chí , tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về GDNN. Tạo điều kiện cho các phóng viên báo chí đi khảo sát thực tế, thu thập thông tin, viết tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm, chuyên đề, … về GDNN. Tăng cường cập nhật, phổ biến thông tin, tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, website của các cơ sở GDNN. Tổ chức các sự kiện về GDNN tại các nơi công cộng, địa điểm vui chơi, giải trí, du lịch, … mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể để định hướng, phân luồng học sinh sau THCS, THPT đăng ký tham gia GDNN. Xây dựng các pa-no, màn hình, dàn cổ động,… quảng bá hình ảnh, thông điệp về GDNN tại các trung tâm đô thị, khu công cộng, công viên, nơi đông người qua lại, các ngã tư giao thông, đường quốc lộ, phương tiện giao thông công cộng.
Đồng thời thực hiện truyền thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực GDNN, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, lĩnh vực có liên quan. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cơ sở GDNN với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về GDNN giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia GDNN. Tăng cường sự phối hợp của cơ sở GDNN với các trường THCS, THPT trong việc xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử nhà giáo GDNN tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông.  Phát triển đội ngũ cộng tác viên truyền thông GDNN, tổ chức cung cấp thông tin cập nhật về GDNN cho đội ngũ phóng viên báo chí theo dõi GDNN. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cơ sở GDNN với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về GDNN giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia GDNN. Tăng cường sự phối hợp của cơ sở GDNN với các trường THCS, THPT trong việc xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử nhà giáo GDNN tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Phát triển đội ngũ cộng tác viên truyền thông GDNN, tổ chức cung cấp thông tin cập nhật về GDNN cho đội ngũ phóng viên báo chí theo dõi GDNN.
Theo kế hoạch, hình thức truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2022-2025 cũng được tỉnh thực hiện đa dạng, phong phú. Cụ thể, truyền thông qua mạng viễn thông và internet: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trang thông tin điện tử của các cơ sở GDNN; tăng cường tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook, Zalo), kênh truyền hình trực tuyến (Youtube), tin nhắn... về công tác GDNN. Qua các ấn phẩm truyền thông: biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, bảng quảng cáo, băng zôn, pa- nô, website, logo, video, banner, ảnh cover tại các mạng xã hội, hình ảnh đại diện (avatar); giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở GDNN, mô tả các nghề đào tạo có nhu cầu cao, giới thiều về học nghề - lập nghiệp, cẩm nang Chọn nghề - Chọn trường... ; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp... Qua các cơ quan báo chí tỉnh và địa phương cơ sở: thực hiện phóng sự; chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang; tổ chức phỏng vấn, tọa đàm; đưa các tin, bài viết, ảnh phản ánh về hoạt động GDNN.
Bên cạnh đó, thực hiện truyền thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về GDNN: các cuộc thi viết bài; cuộc thi ảnh, video clip; cuộc vận động sáng tác ca khúc GDNN; tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học; mô hình khởi nghiệp thành công từ GDNN trong các sự kiện, hoạt động về GDNN gắn kết với doanh nghiệp và các hoạt động khác có liên quan. Hoặc phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyên truyền cho GDNN; tổ chức ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp và xây dựng trang Thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT: ngày hội tư vấn - tuyển sinh và hướng nghiệp; các buổi nói chuyện chuyên đề định hướng nghề nghiệp cho học sinh,… Qua các không gian công cộng, biển quảng cáo hình ảnh, phương tiện giao thông công cộng.
Thực hiện kế hoạch truyền thông về GDNN, hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và mục tiêu truyền thông về GDNN đặt ra.  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông để triển khai các hoạt động, nội dung tuyên truyền về GDNN. Chỉ đạo các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động sự kiện của đơn vị; chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí đăng tải, đưa tin các hoạt động GDNN.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng sẽ phối hợp với sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố xây dựng phát triển các địa điểm triển khai các hoạt động truyền thông về GDNN; xây dựng và hình thành hệ thống các biểu bảng, pa-nô, dàn cổ động quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu truyền thông GDNN tại nơi công cộng, thị tứ, thị trấn, thành phố; nơi đông dân cư, tuyến đường giao thông đông người qua lại. Phối hợp với cơ quan báo, đài địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về GDNN.
Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp tại các trường THCS, THPT, tổ chức các ngày hội, các buổi tư vấn hướng nghiệp về GDNN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các hiệp hội, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới doanh nghiệp về công tác đào tạo, tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, Các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Mỹ Hạnh
TAG: truyền thông giáo dục nghề nghiệp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh bao
Tin khác
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ký kết hợp tác toàn diện với doanh nghiệp
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam
Khởi động dự án Trường học Hạnh phúc tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 10.000 hiệu trưởng
Đào tạo nhân lực Logistics đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp
Tiêu điểm: Dạy và học lịch sử hấp dẫn…
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội
Hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới lần thứ 46 năm 2022 tại Thượng Hải, Trung Quốc do dịch COVID-19
VinFast Vĩnh Long: Bàn giao thiết bị phục vụ đào tạo ngành CNKT Ô tô điện cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
TP.HCM: Tiếp tục triển khai kế  hoạch nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp