Bình đẳng giới
Trang chủ / Xã hội / Bình đẳng giới
Bắc Giang: Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới
03:21 PM 10/05/2022
(LĐXH) – Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm; Đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025.
Thực hiện Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch số 183/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự tham gia của mỗi cá nhân và cả cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới; Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới
của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025
Với mục tiêu tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể hằng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 lượt. Đến năm 2025, 100% các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm; Đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ Chỉ số về giới trong truyền thông; Đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. Đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025. Mỗi huyện, thành phố, mỗi xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài, phóng sự truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật, chính sách, thông tin về bình đẳng giới cho người dân trong cộng đồng trên Đài Phát thanh huyện, xã, hệ thống thông tin cơ sở.
Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cán bộ cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, chủ doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho từng nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em…
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số trong các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; Xây dựng tài liệu tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, từ tỉnh tới cơ sở; Vận dụng và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông trong các cơ quan truyền thông các cấp; Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung vi phạm chính sách bình đẳng giới…/.
Minh Cảnh
TAG: bình đẳng giới Bắc giang bao
Tin khác
Xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em bị ảnh bởi dịch Covid-19
Chủ tịch nước quyết định tặng quà người có công dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hội CCB huyện Càng Long giúp nhau làm kinh tế giỏi
Huyện Ứng Hòa tích cực triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Tổng cục Hải quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy
Bình Định: Chú trọng công tác tu bổ và nâng cấp các công trình nghĩa trang
Gải quyết thách thức, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội toàn dân
Đóng góp của vốn tín dụng chính sách vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm ở quận Nam Từ Liêm
Đắk Lắk: Trên 62.000 đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng