Giáo dục - Nghề nghiệp
Trang chủ / Giáo dục - Nghề nghiệp / Giáo dục - Nghề nghiệp
Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
10:51 PM 27/04/2022
(LĐXH) – Mới đây Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng năm 2022, nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, được tha tù trước thời hạn học tập, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, hình thành các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả; hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù đăng ký tham gia các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của bản thân và tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào lao động.
Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tư vấn định hướng nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu, tạo việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thuộc Phân trại quản lý phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn học nghề và việc làm, định hướng nghề nghiệp; thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu và tổ chức giáo dục nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thuộc Phân trại quản lý phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật.
(Ảnh minh họa)
Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khăn, ổn định cuộc sống. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang đề nghị Phòng Lao động - Việc làm Chủ trì, phối hợp với Phòng giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách việc làm đối với người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên chính sách việc làm cho đối tượng lao động là người sau khi chấp hành xong án phạt tù, lao động là người khuyết tật, lao động người dân tộc thiểu số... Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, các doanh nghiệp tăng cường phối hợp với các trại tạm giam trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các đối tượng trước khi chấp hành xong án phạt tù, nhằm sau khi ra tù sớm hòa nhập với cộng đồng. Tham mưu trong công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện, quan tâm, ưu tiên các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Phòng Giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Giới thiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp  bảo đảm điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp  đối với các ngành, nghề phạm nhân có nhu cầu đào tạo để phối hợp với Trại giam xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân sau khi hoàn thành khóa học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù.
Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển lao động để làm cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động; cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường lao động để chia sẻ, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động. Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm online, trong đó ưu tiên tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho đối tượng lao động là người sau khi chấp hành xong án phạt tù, lao động là người khuyết tật, lao động người dân tộc thiểu số...
Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), các đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho các phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù từ 1-3 tháng; Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy nghề ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghề cho các phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù từ 3-6 tháng.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND cấp xã quan tâm, tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để sớm trở lại thị trường lao động. Tổ chức cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội khi đối tượng có nhu cầu và có phương án sản xuất phù hợp hoặc vay vốn đi học nghề… Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích người chấp hành xong hình phạt tù chưa có việc làm liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ tư vấn về việc làm, đăng ký tuyển dụng để tham gia vào thị trường lao động; định kỳ hằng tháng, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin về nhu cầu học nghề, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trên địa bàn./.
Minh Hưng
TAG: đào tạo nghề tạo việc làm người chấp hành xong án phạt tù Bắc giang
Tin khác
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ký kết hợp tác toàn diện với doanh nghiệp
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiên phong trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu tại Việt Nam
Khởi động dự án Trường học Hạnh phúc tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 10.000 hiệu trưởng
Đào tạo nhân lực Logistics đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp
Tiêu điểm: Dạy và học lịch sử hấp dẫn…
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội
Hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới lần thứ 46 năm 2022 tại Thượng Hải, Trung Quốc do dịch COVID-19
VinFast Vĩnh Long: Bàn giao thiết bị phục vụ đào tạo ngành CNKT Ô tô điện cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
TP.HCM: Tiếp tục triển khai kế  hoạch nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp