An toàn lao động
Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH)- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được triển khai sâu rộng. Nhờ đó, công tác vệ sinh an toàn lao động cũng như việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được quan tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Trà Vinh tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng Trà Vinh tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng
(LĐXHH)- Ngày 30/10/2020, tại khách sạn Cửu Long, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH Đào tạo kỹ thuật – Huấn luyện An toàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng.
Trà Vinh: Nhiều hoạt động hiệu quả bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động Trà Vinh: Nhiều hoạt động hiệu quả bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH)- Thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Trà Vinh (cơ quan thường trực Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh) đã xây dựng và ban hành chương trình công tác về lĩnh vực ATVSLĐ phân công nhiệm vụ để thực hiện.
Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế
Kỳ 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ mới


(LĐXH) - Công tác an toàn, vệ sinh lao động được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là từ khi thực hiện sự nghiệp đổi mới đến nay. Chính vì vậy, việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế là hết sức có ý nghĩa.
Trà Vinh xây dựng dự án “Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động” Trà Vinh xây dựng dự án “Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động”
(LĐXH)- Dự án nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; kéo giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Trà Vinh đề ra nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động Trà Vinh đề ra nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH)- Quán triệt nhiệm vụ thực hiện đạt mục tiêu Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và đề ra chỉ tiêu cũng như giải pháp thực hiện có hiệu quả.
Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế
Kỳ 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người lao động(LĐXH) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú và sâu sắc, trong đó có tư tưởng về chính sách lao động. Tư tưởng đó khá bao quát và toàn diện, thể hiện ở những nội dung cơ bản như: chăm lo, tạo việc làm cho người lao động; đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo an toàn cho người lao động; giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động… Những nội dung trong chính sách lao động của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.
Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Hướng đến mục tiêu “Không có tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy, nổ tại nơi sản xuất” Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Hướng đến mục tiêu “Không có tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy, nổ tại nơi sản xuất”
(LĐXH) - Những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) luôn đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN), với mục tiêu: Tiến tới không để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) mất giờ làm, phát sinh mới bệnh nghề nghiệp (BNN) nặng và không để xảy ra cháy, nổ trong các cơ sở sản xuất.
Nâng cao nhận thức cho toàn dân về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở Đồng Nai Nâng cao nhận thức cho toàn dân về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở Đồng Nai
(LĐXH) – Nhân Kỷ niệm 59 năm ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (4-10-1961- 4-10-2020), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (gọi tắt là PC 07) đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020 Đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020
(LĐXH) Sáng 4-10, nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương), Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức chương trình 'Lễ đạp xe diễu hành hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020'.
1 2 3 4 5 6 7