An sinh xã hội
ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development was hold online
ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development was hold online
(LDXH) On 9th June 2020, ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) was established to prepare for ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD).
Hải Phòng: Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất Hải Phòng: Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất
(LĐXH) Thành phố Hải Phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội, huy động được nhiều nguồn lực lớn trợ giúp các đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao đời sống cho đối tượng.
Cần Thơ: Chăm lo đời sống đối tượng bảo trợ xã hội Cần Thơ: Chăm lo đời sống đối tượng bảo trợ xã hội
Năm 2019, với nhiều cách làm thiết thực, cụ thể, vừa vận dụng kinh phí nhà nước, vừa vận động sự quan tâm của xã hội và cộng đồng, TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống, giúp các đối tượng từng bước vươn lên…
Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều phù hợp với giai đoạn mới Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều phù hợp với giai đoạn mới
(LĐXH) - Ngày 12/6 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và Đề xuất xây dựng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 dưới sự góp mặt và chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh.
Hòa Bình: Trên 23 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng Hòa Bình: Trên 23 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng
(LĐXH) Bảo trợ xã hội là chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao đời sống người dân về mặt vật chất lẫn tinh thần. Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giúp các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thanh Hóa: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững Thanh Hóa: Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững
(LĐXH) Tín dụng chính sách xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của người nghèo, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế- xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi đề người nghèo được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.
Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm
(LĐXH)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
(LĐXH) – Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
Phú Yên tập trung giảm nghèo đa chiều Phú Yên tập trung giảm nghèo đa chiều
(LĐXH) - Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã triển khai tốt các chính sách, dự án giảm nghèo, tổ chức quản lý, điều hành, quyết liệt, sâu sát trong công tác giảm nghèo, cuối năm 2019 Phú Yên chỉ còn 10.271 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,93%, dự ước cuối năm 2020 còn 2,54%.
Xem xét điều chỉnh giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu Xem xét điều chỉnh giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
(LĐXH) - Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong những tháng đầu năm 2020 vào chiều 3/6/2020, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Phan Văn Mến đã đưa ra kiến nghị xem xét điều chỉnh giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu cho phù hợp (hiện nay quy định là 20 năm là quá dài).
1 2 3 4 5 6 7