An sinh xã hội
An Giang: Chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
An Giang: Chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
(LĐXH) - Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống đối tượng bảo trợ xã hội, thời gian qua, tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2020, tỉnh đã thực hiện trợ giúp xã hội cho 93.339 lượt đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng.
Vai trò quan trọng của Hệ thống an sinh xã hội trong ổn định kinh tế-xã hội năm 2021 Vai trò quan trọng của Hệ thống an sinh xã hội trong ổn định kinh tế-xã hội năm 2021
Bước sang năm 2021, hệ thống an sinh xã hội với các chính sách bảo hiểm, trợ cấp xã hội được các chuyên gia nhận định sẽ vẫn là một trong những công cụ hữu ích để bình ổn kinh tế, xã hội.
Điện Biên: Giảm nghèo hiệu quả bởi nỗ lực từ nhiều phía Điện Biên: Giảm nghèo hiệu quả bởi nỗ lực từ nhiều phía
Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã thực hiện trên 2.345 tỷ đồng Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, năng lực sản xuất và ý chí vươn lên của người nghèo đã được nâng lên, giảm rõ rệt sự trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.
Hướng dẫn mới về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 Hướng dẫn mới về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành công văn về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021.
Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách giảm nghèo Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách giảm nghèo
Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kết quả này có được là nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Quảng Bình: Đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho người lao động Quảng Bình: Đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho người lao động
Để hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình đã triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp trả lương người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Quảng Nam: Hơn 12,3 nghìn tỷ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững Quảng Nam: Hơn 12,3 nghìn tỷ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững
(LĐXH) – Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Quảng Nam có 416 hộ nghèo (2.076 khẩu) thuộc đối tượng chính sách người có công, phân bố trên địa bàn 12 huyện. Phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công tập trung ở các huyện miền núi, như: Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Trà My...
Quảng Ninh: Chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh: Chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy công tác chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh covid cho người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thường xuyên được quan tâm.
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021  vào cùng một kỳ chi trả
(LĐXH) - Ngày 23/02/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
1 2 3 4 5 6 7