Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
11 tháng trước
An sinh xã hội: Chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người khuyết tật
(LĐXH)- Chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật là tổng hợp các quy định của nhà nước gồm quyền của NKT và trách nhiệm nhà nước, cộng đồng xã hội nhằm bảo đảm quyền chăm sóc sức khoẻ cho NKT , giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật, ổn định cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.