Lao động
Trang chủ / Lao động / Lao động
An Giang: Chú trọng các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững
08:38 AM 21/02/2018
Năm 2017, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Trong năm, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 25.150 người, đạt 101% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 31.039 lao động, đạt 103% kế hoạch; góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 38,8% năm 2016 lên 42,5% năm 2017 (tăng 3,7%). Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các chương trình chính sách an sinh xã hội, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Phân bổ trên 6,6 tỷ đồng kinh phí điều dưỡng và trang cấp phương tiện trợ giúp - dụng cụ chỉnh hình cho trên 4.000 người có công. Tổ chức đưa đi điều dưỡng tập trung 17 đợt, với 1.100 người. Xây dựng mới 1.828 căn, sửa chữa 268 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với kinh phí 97 tỷ đồng. Trợ cấp một lần đối với 1.806 người có công và thân nhân người có công với số tiền gần 12 tỷ đồng. Chủ động tham mưu thực hiện khá tốt các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Cứu trợ kịp thời cho các đối tượng bị thiên tai, rủi ro đột xuất. Tiếp tục huy động được các nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,75% năm 2016 xuống còn 5,24% năm 2017 (giảm 1,51%)...

Trong năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu dạy nghề cho 25.000 lao động
Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với những mục tiêu cụ thể như: Tuyển sinh học nghề 25.000 người, trong đó có 12.000 người là lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 47,6%. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.
Trong công tác bảo trợ xã hội, An Giang cũng đẩy mạnh các giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 4,55%. Đảm bảo cứu trợ kịp thời cho các đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất và đảm bảo trợ cấp thường xuyên kịp thời cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy định. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chính sách chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng theo quy định. Củng cố, duy trì 100% số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đã được công nhận. Vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 06 tỷ đồng; nâng mức sống hộ gia đình người có công với cách mạng cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú. Thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018; Củng cố, duy trì và nhân rộng thêm xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; xã, phường phù hợp với trẻ em; Vận động đóng góp Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh 4 tỷ đồng; Phòng ngừa, hạn chế các vụ tranh chấp lao động tập thể, tai nạn lao động xảy ra; Ngăn chặn không để phát sinh mới và tiếp tục làm giảm các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, ma tuý.

PV
TAG: An GIang dạy Nghề Giảm nghèo
Tin khác
Nam Định luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho người lao động
404 học viên hân hoan chào đón Lễ khai giảng khóa 4 ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại CHLB Đức
110 điều dưỡng khóa 3 đủ điều kiện xuất cảnh sang CHLB Đức làm việc
Lấy ý kiến về tham vấn những quy định trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) khu vực phía Nam
Đối thoại về lao động và bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp Hàn Quốc khu vực phía Nam
Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2: Ký biên bản hợp tác công tư trong đào tạo nhân lực hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0
Đồng Nai: Bảo đảm an toàn và giảm nguy cơ cháy nổ từ các biển quảng cáo
Hà Nội: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quan hệ lao động và giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn
Hội LHPN Hà Nội: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm